Kind in de Pleegzorg

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Expertise Centrum Kind in de Pleegzorg bestaat uit de volgende personen:
Mr. F.A. van der Reijt, oud-kinderrechter, voorzitter.
Dr. A.M. Weterings, senior-onderzoeker pleegzorg, secretaris.
J. Vercauteren, penningmeester.
L.M. Kastelein, MSc, pedagoog, werkzaam in de pleegzorg.
E.J. Peuchen, MSc, pedagoog, werkzaam binnen de jeugdzorg.

Het bestuur heeft geen personen in dienst.

Bestuursleden voeren onderzoek uit ten behoeve van verbetering van het perspectief voor pleegkinderen (onbezoldigd).