Kind in de Pleegzorg

Publicaties

  • Pleegzorg, Jeugdzorg voor het kind (2007). P.M. van den Bergh & A.M. Weterings. Utrecht: Agiel.
  • Pleegzorg in perspectief (2010). P.M. van den Bergh & A.M. Weterings (red.). Assen: Van Gorcum.
  • Pedagogisch Beslis-Model; Rapport (2014). A.M. Weterings & M. Bakker. Kompaan en De Bocht.
  • Pedagogisch Beslis-Model voor pleegkinderen in de jaren 2011-2015; Evaluatierapport (2015). A.M. Weterings & F.A. van der Reijt.
  • Stem van het pleegkind (2012). A.M. Weterings & P.M. van den Bergh. In; FJR, nr. 1.

Overige publicaties

Artikelen over pleegzorg, ontwikkeling van pleegkinderen, nota's / discussiestukken van (pleegzorg-) instanties en gerechtelijke uitspraken.
Informatie op te vragen bij het secretariaat.